ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Υποστήριξη | Λήψεις

Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων στα Windows 7

Για να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις σε Ελληνικά, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται για το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.    

Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων στα Windows 10

Για να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις σε Ελληνικά, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται για το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.        

Εμφάνιση πεδίου υπό συνθήκη και αλλαγή γραμμής – FastReport

Παράδειγμα εμφάνισης πεδίου με αλλαγή γραμμής υπό συνθήκη στο FastReport.

Επίσης μπορούμε να βάζουμε και βασικές εντολές html ενεργοποιώντας στο TfrxMemoView το AllowHTMLTags=true

Ασφαλή Issabel και Elastix PBX (asterisk)

Αλλάξτε την προεπιλεγμένη θύρα sip από 5060 σε κάτι άλλο, για παράδειγμα 11333.

προσθέστε τα ακόλουθα στο αρχείο:

(Αλλάξτε την 5060 στη νέα σας θύρα).

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε τη νέα θύρα στο Fail2Ban.

Ορίστε τη νέα θύρα στο τείχος προστασίας Απενεργοποιήστε τους κανόνες που δεν χρησιμοποιούνται και προσθέστε ένα με […]

Ρυθμίσεις φορολογικής σήμανσης

Οι κωδικοί του παραστατικού για τη φορολογική σήμανση ορίζονται στις Ρυθμίσεις–>Παραστατικά βάσει αυτού του πίνακα. Επίσης στις Ρυθμίσεις–>ΦΠΑ πρέπει να ορισθεί και η κατηγορία ΦΠΑ σήμανσης: 1: 6% 2: 13% 3: 24% 4: 36% 5: 0%

Let’s Encrypt πρόβλημα εγκατάστασης πιστοποιητικού (Issabel PBX)

Εάν  προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό του  Let’s Encrypt  μέσω του web περιβάλλον Issabel και αποτυγχάνετε, μπορείτε να το εγκαταστήσετε από το ssh.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα “Problem binding to port 80: Could not bind to IPv4 or IPv6” προσπαθήστε

Μετά τη δημιουργία της πιστοποίησης μέσω ssh, μπορείτε να την ανανεώσετε εύκολα μέσω […]

Κοινοποίηση αναπάντητων κλήσεων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Issabel, FreePBX, Elastix, Asterisk)

Αυτό είναι ένα απλό cronJob για να στείλετε αυτόματα ένα προσαρμοσμένο μήνυμα CDR κάθε 10 λεπτά ,που θα περιλαμβάνει όλες τις αναπάντητες κλήσεις αυτής της περιόδου. Δημιουργήστε ένα αρχείο php που ονομάζεται missed_calls.php

και αποθηκεύστε το εδώ

Τέλος δημιουργήστε ένα cronjob  για κάθε λεπτό που ονομάζεται missed_calls.cron

και αποθηκεύστε το εδώ

[…]

Επανεκκίνηση της firebird

Αν η Firebird έχει σταματήσει (και η emdi μας βγάζει μήνυμα ότι τερματίστηκε γιατί δημιουργήθηκε ένα από τα παρακάτω προβλήματα που σχετίζονται με την βάση δεδομένων) , μπορούμε  να πάμε από τον πίνακα ελέγχου των Windows και να κάνουμε restart πατώντας το κουμπί Start.                       […]

Εισαγωγή κατάστασης δελτίων voucher από αρχείο (excel, csv)

Οι εταιρίες courier συνήθως στέλνουν ένα excel με την κατάσταση των αποστολών, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για να γνωρίζετε την ημερομηνία παραλαβής. Αυτή η ημερομηνία μπορεί να περαστεί ως πληροφορία και στην EMDI Εμπορική Διαχείριση ως εξής: Στις Ρυθμίσεις –> Αγορές/Πωλήσεις δίνεται ένα όνομα στο Προσαρμοσμένο πεδίο 1: Στις Αγορές/Πωλήσεις με δεξί κλικ μπορείτε […]

Εισαγωγή/εξαγωγή excel, text, csv από ρυθμίσεις.

Στην EMDI πέρα από την δυνατότητα να κάνουμε εισαγωγή δεδομένων από τις πωλήσεις,πελατολόγιο η αποθήκη υπάρχει και η δυνατότητα να τα περάσουμε από τις ρυθμίσεις. Ανοίγω τις ρυθμίσεις και διαλέγω το πεδίο που θέλω να κάνω εισαγωγή ή εξαγωγή δεδομένων.Στο παράδειγμα χρησιμοποιώ το πεδίο  Υποκατηγορίες ειδών για να περάσω κάποιες κατηγορίες στο πεδίο αυτό. Από […]

1 2 3 5