ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Συγχρονισμός Συσκευών

Γενικές ρυθμίσεις σύνδεσης παραγγελιοληψίας για Android και iOS με EMDI Restaurant

Στην Emdi έχουμε την δυνατότητα να συνδέσουμε την Emdi για Android και Emdi Restaurant για να μπορούν οι παραγγελίες αφού καταχωρηθούν στο κινητό να φαίνονται και στην Emdi Restaurant. Αρχικά θα πρέπει και οι δύο συσκευές να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.Στη συνέχεια θα πρέπει να ανοίξουμε την θύρα 6000 στα Windows στο κεντρικό υπολογιστή μας […]

Εκτέλεση sql – λήψη και καταχώρηση δεδομένων μέσω http

Στην EMDI υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης/λήψης δεδομένων μέσω χρήσης του πρωτοκόλλου http. Για να γίνει εφικτό αυτό πρέπει να εκτελείται το πρόγραμμα επικοινωνίας/συντήρησης (tcpdevices.exe). Για ενεργοποίηση (Ρυθμίσεις–>Επικοινωνία/Συντήρηση): Οι αναφορές που καλούνται μέσω http φτιάχνονται εύκολα με τη χρήση της γλώσσας SQL και αποθηκεύονται με τη κατάληξη .sql στο φάκελο reports (π.χ. C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\reports). […]

Ρυθμίσεις για σύνδεση με συστήματα ελέγχου τιμών (price checkers)

Ενεργοποίηση συστήματος Επικοινωνίας/Συντήρησης. Τοποθετείται αυτόματα στο startup (εκκίνηση windows). Αν πρέπει να συνδεθεί πάνω από 1 price checker τότε χωρίζουμε τις ip των συσκευών με κόμμα. Υπάρχει και η δυνατότητα εμφάνισης μέχρι 2 πρόσθετων πεδίων συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Αν στο προσαρμοσμένο πεδίο 2 βάλουμε % τότε στο price checker εμφανίζεται η διαφορά τελικής τιμής […]