Στην Emdi Park μπορούμε να ρυθμίσουμε τις χρεώσεις parking ανά λεπτό και μπορούμε να δώσουμε ξεχωριστές χρεώσεις για συγκεκριμένες ώρες και μέρες.

Όλες οι ρυθμίσεις θα πρέπει να γραφτούν στην αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας στην αποθήκη. Στο παρακάτω παράδειγμα έχουμε δώσει σε μια υπηρεσία στάθμευσης ξεχωριστές χρεώσεις ανάλογα με τις ώρες στάθμευσης και επίσης έχουμε θέσει ξεχωριστή χρέωση για διανυκτέρευση (από 21:59 έως 8:01).

Ουσιαστικά το πρώτο πεδίο αφορά  ΜΕΧΡΙ τα πόσα λεπτά θα υπάρχει η συγκεκριμένη χρέωση δηλαδή βάζουμε τον αριθμό των λεπτών (π.χ 60 λεπτά = 1 ώρα). Το δεύτερο πεδίο αφορά την χρέωση σε ευρώ. Το τρίτο και το τέταρτο πεδίο αφορούν τις ώρες της ημέρας που θα έχουμε την συγκεκριμένη χρέωση (δηλαδή στο παρακάτω παράδειγμα η χρέωση των 8 ευρώ ισχύει από τις 21:59 μέχρι και της 8:01).

Το τελευταίο πεδίο αφορά τις ημέρες της εβδομάδας στις οποίες ισχύει η συγκεκριμένη χρέωση, στο παράδειγμα μας οι χρεώσεις ισχύουν για όλες τις μέρες της εβδομάδας.

  1. Δευτέρα
  2. Τρίτη
  3. Τετάρτη
  4. Πέμπτη
  5. Παρασκευή
  6. Σάββατο
  7. Κυριακή

Τέλος να σημειωθεί ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να φτιαχτούν για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής του οχήματος. Δηλαδή αν το όχημα υπάρχει περίπτωση να παραμείνει και 2 μήνες, πρέπει να φτιάξουμε χρεώσεις μέχρι τότε, αφού δεν επαναλαμβάνονται.