Η EMDI δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης λήψης δεδομένων μέσω χρήσης του πρωτοκόλλου http. Για να γίνει εφικτό πρέπει να εκτελείται το πρόγραμμα επικοινωνίας/συντήρησης (tcpdevices.exe).

Οι αναφορές που καλούνται μέσω http φτιάχνονται εύκολα με τη χρήση της γλώσσας SQL και αποθηκεύονται με τη κατάληξη .sql στο φάκελο reports (π.χ. C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\reports).

Μεταβλητές που μπορείς να συμπεριλάβεις στο κώδικα

(χρησιμοποιούνται μετά την εντολή where, μόνο στη περίπτωση που καλούμε αναφορά)

:apo                                           Ημερομηνία από
:ews                                           Ημερομηνία εως
:param1                                    Γενικής χρήσης
:param2                                   Γενικής χρήσης
:search                                     Για αναζήτηση

Τα πεδία που αποστέλλουμε:

querysql                                   Εδώ γράφουμε το όνομα αρχείου της αναφοράς χωρίς τη κατάληξη .sql. Εναλλακτικά μπορούμε να βάλουμε κατευθείαν κώδικα sql.
key                                            Κωδικός ασφαλείας που πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν που έχει ορισθεί στις ρυθμίσεις.
searchtext                                Για αναζήτηση που αντιστοιχεί στη :search
param1                                     Γενικής χρήσης που αντιστοιχεί στη :param1
param2                                    Γενικής χρήσης που αντιστοιχεί στη :param2
from                                         Ημερομηνία από που αντιστοιχεί στη :apo
to                                              Ημερομηνία έως που αντιστοιχεί στη :ews

Αποτέλεσμα – Λήψη δεδομένων

Όταν καλούμε κώδικα sql πέρνουμε σαν αποτέλεσμα απλό κείμενο κωδικοποίησης utf8 σε μορφή csv και διαχωριστικό “|”. Επίσης στη πρώτη γραμμή φαίνονται και όλα τα πεδία όπως είναι στη βάση δεδομένων.

Παραδείγματα

Για να καλέσεις την αναφορά “04.All customers” μέσω http:

Για να εκτελέσεις κατευθείαν κώδικα sql μέσω http:

Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε δεδομένα κάνοντας απευθείας χρήση της εντολής update:

Σε αυτή τη περίπτωση πέρνουμε την απάντηση “ok” όταν είναι επιτυχημένη η εκτέλεση του κώδικα.