• Όλα τα προγράμματά μας μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ για 30 ημέρες χωρίς κανένα περιορισμό στη χρήση.

  • Οι τιμές μας περιλαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ αναβαθμίσεις και τηλεφωνική υποστήριξη για 1 χρόνο.

  • Τα προγράμματά μας, μετά την αγορά, δεν κλειδώνουν και δεν ζητάνε κωδικό ποτέ. Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε για πάντα ως έχουν χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.

  • Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα σε παραπάνω από 1 υπολογιστή, η κάθε πρόσθετη άδεια, στο ίδιο ΑΦΜ και διεύθυνση, κοστίζει το 50% της αρχικής αξίας.

Οι παρακάτω επιλογές είναι προαιρετικές:

  • Αν θέλετε να έχετε μετά το 1ο έτος και για πάντα τις νέες εκδόσεις και τηλεφωνική υποστήριξη, κοστίζει το 15% της τρέχουσας τιμής ετησίως. Παράδειγμα: αν έχετε αγοράσει κάποιο πρόγραμμα που σήμερα κοστίζει 500 ευρώ και θέλετε να έχετε πάντα τις αναβαθμίσεις θα πρέπει να πληρώνετε κάθε χρόνο 75 ευρώ (π.χ. για την EMDI 500×15%=75 ευρώ).

  • Αν θέλετε κάποια καινούργια έκδοση χωρίς να έχετε πληρώσει ποτέ ετήσια συνδρομή, πρέπει να πληρώσετε το τρέχον κόστος αναβάθμισης της κανούργιας έκδοσης.