ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Υποστήριξη | Λήψεις

Αποφυγή αλλαγής ημερομηνίας κατά την εισαγωγή

Κάθε φορά που εισάγουμε από ένα αρχείο δεδομένα στην EMDI μεταβάλλεται η ημερομηνία κάθε γραμμής που τροποποιείται. Για να το αποφύγουμε, όταν επιλέγουμε τα πεδία που θα εισαχθούν, σε μια κενή στήλη επιλέγουμε το πεδίο Τροποποίηση. Έτσι επειδή το πεδίο είναι κενό δεν θα επηρεαστεί και επομένως η ημερομηνία θα παραμείνει ως είχε.

Ρυθμίσεις φορολογικού μηχανισμού CARAT Sign Plus τύπου Α

Για την σωστή λειτουργία του driver πρέπει πρώτα στα windows να έχουν εγκατασταθεί τα: .NET Framework 3.5 και driver για τον hp laserjet 1100 ms               Ο φορολογικός μηχανισμός της DigiNET, CARAT Sign Plus συνδέεται με το Nanotax: http://www.diginet.gr/downloads Αφού κάνετε λήψη και εγκατάσταση πρέπει να γίνουν και οι […]

Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)

Δόθηκε στην δημοσιότητα η εγκύκλιος με τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) Αναλυτικά η εγκύκλιος προβλέπει: Ορίζουμε τις οντότητες που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή […]

Αλλαγή μεγέθους πεδίου στη Firebird SQL

Όπου table_name το όνομα του πίνακα και field_name το όνομα του πεδίου. Τον αριθμό χαρακτήρων τον βάζουμε όπου char_length.

Πρόβλημα ταυτόχρονης χρήσης βάσης firebird

Σε μερικές περιπτώσεις η βάση δεδομένων της firebird μπορεί να μπλοκάρει και να μην ανοίγει ταυτόχροχρονα πάνω από 1 φορά. Για να λυθεί το πρόβλημα στο φάκελο:

Εκτελούμε τις εντολές:

 

Απενεργοποίηση κλιμάκωσης ταχύτητας επεξεργαστή στο CentOS

and

  Πηγή: http://www.webhostingtalk.com/showthread.php?t=1024453

Χειροκίνητη αντιγραφή επέκτασης στο Joomla 2.x

Πρώτα από όλα αντέγραψε τους φακέλους /components/com_x /administrator/components/com_x Μετά αντέγραψε τις αντίστοιχες γραμμές της επέκτασης από τους πίνακες: extensions menu assets redirect_links

Last modified.: 24/07/2015 Web development

Εκτύπωση δομής φακέλων και αρχείων

Δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνεις στον υπολογιστή σου ή τον windows Explorer, ενώ θα μπορούσες να εκτυπώσεις λίστα με τα αρχεία σου. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να εκτυπώσει το όνομα του κάθε αρχείου, το δίσκο, το μέγεθος, την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας τροποποίησης και τα χαρακτηριστικά (Read-Only, Hidden, System και Archive). Επίσης μπορούν να […]

Last modified.: 18/05/2015 Άλλων προγραμματιστών

Μεταφορά αρχείων από διαφορετικούς φακέλους σε έναν – Centos linux

Μεταφορά αρχείων από διαφορετικούς φακέλους σε έναν φάκελο. Μέσα στο φάκελο που θέλουμε όλη τη δομή γράφουμε:

όπου newdir ο φάκελος ποιυ θα μεταφερθούν τα αρχεία.

Last modified.: 23/07/2015 Γενικά θέματα linux

USB drivers για φορολογικούς μηχανισμούς Micrelec

Λήψη: http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/CP210x_VCP_Windows.zip Πηγή: http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

1 2 3 4