ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Συγχρονισμός Συσκευών

Εκτέλεση sql – λήψη και ορισμός δεδομένων μέσω http

Η EMDI δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης λήψης δεδομένων μέσω χρήσης του πρωτοκόλλου http. Για να γίνει εφικτό πρέπει να εκτελείται το πρόγραμμα επικοινωνίας/συντήρησης (tcpdevices.exe). Οι αναφορές που καλούνται μέσω http φτιάχνονται εύκολα με τη χρήση της γλώσσας SQL και αποθηκεύονται με τη κατάληξη .sql στο φάκελο reports (π.χ. C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\reports). Μεταβλητές που μπορείς […]

Ρυθμίσεις για σύνδεση με συστήματα ελέγχου τιμών (price checkers)

Ενεργοποίηση συστήματος Επικοινωνίας/Συντήρησης. Τοποθετείται αυτόματα στο startup (εκκίνηση windows). Αν πρέπει να συνδεθεί πάνω από 1 price checker τότε χωρίζουμε τις ip των συσκευών με κόμμα. Υπάρχει και η δυνατότητα εμφάνισης μέχρι 2 πρόσθετων πεδίων συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Αν στο προσαρμοσμένο πεδίο 2 βάλουμε % τότε στο price checker εμφανίζεται η διαφορά τελικής τιμής […]