Η EDMΙ πλέον χρησιμοποιεί τους χάρτες   από το  www.wego.here.com.