Αναφορές
– Edit αναφοράς όταν γίνει μετά την επεξεργασία αναφοράς, είναι κενό. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Αποθήκευση ρυθμίσεων shopify. Νέα λειτουργία
– shopify φπα πωλήσεων ως έχει. Εκτός πωλήσεων. Νέα λειτουργία

Γενικά
– upgradedbs διόρθωση ώστε να γίνεται πάντα αναβάθμιση βάσης