Πελάτες
– Στους πελάτες στα παραστατικά δεν φαίνεται χρήστης. Προστέθηκε
– Πρόβλημα στο προοδευτικό πελατών όταν υπήρχε παραστατικό παλαιότερο του 2003.
– Ορισμός περιόδου εγγραφής πελάτη

Πωλήσεις
– Επιλογή ώστε να μην δείχνει τιμή αγοράς στις πωλήσεις αλλά να καταχωρεί.
– Πωλήσεις από αντιγραφή δεν ρωτάει δεν ισχύουν οι ρυθμίσεις. Διορθώθηκε
– Αντικατάσταση χαρακτήρων στην περιγραφή κατά την εκτύπωση παραστατικού
– Όταν εισαγωγή από internet στις πωλήσεις να μην είναι επιλεγμένη η επαναφορά. Διορθώθηκε
– Τηλέφωνο να περιλαμβάνει και κινητό. Διορθώθηκε
– Στην επωνυμία να μπορεί να γίνει διόρθωση με ποντίκι. Διορθώθηκε
– Ειδοποίηση αν η τιμή αγοράς είναι διαφορετική από τη προηγούμενη.
– Δυνατότητα εφαρμογής καθαρής τιμής=τιμή – εκπτωση
– Από πολλά παραστατικά σε ένα με τις ποσότητες μαζικά
– Τιμη τιμοκαταλόγου από e-shop
– Βελτίωση καθαρισμού εισαγωγής πελατών από internet
– Παρτίδες. Όταν έχει μείνει παρτίδα με 1 τεμάχιο κολλάει. Διορθώθηκε
– Όταν γράφεις αξία στη γραμμή πώλησης αν δεν πατηθεί enter δεν λειτουργεί το συνολικό όριο. Διορθώθηκε
– Όταν διαγράφεται παραστατικό δεν αναγνωρίζεται στο συγχρονισμό. Διορθώθηκε
– Τα βελάκια  αλλαγής παραστατικού έπεφταν πάνω στο logo. Διορθώθηκε
– Όταν επανεκτύπωση γονικού με διαφορετική φόρμα, σωστό, όταν καταχώρηση νέου παραστατικού, λάθος. Διορθώθηκε
– Στη κίνηση καμμία έχουμε τιμές αγοράς βάσει επιλογών.
– Εκτύπωση barcode όσα τεμάχια έχει το προίον βάσει επιλογής
– Είσπραξη επιλογή τρόπου πληρωμής που είναι εξοφλημένος.

Αναφορές
– Όταν στις αναφορές γράφουμε φίλτρο και μετά επιλέγουμε περίοδο κολλάει. Διορθώθηκε
– Σύνδεση με courier ACS και ΕΛΤΑ

Ρυθμίσεις
– Σύνδεση backup με dropbox

Συγχρονισμός
– Συγχρονισμός μόνο διαθεσιμοτήτων στο Internet ανεξάρτητα αν υπάρχει εταιρία

Γενικά
– Στα dropdown το scroll σκρολαρει σελίδα. Διορθώθηκε
– Δυνατότητα html στο email
– Στις εταιρίες αποθηκεύεται η αλλαγή σειράς