Πωλήσεις
– Όταν επιλέγουμε πελάτη από τελίτσες δεν εμφανίζεται το υπόλοιπο. Διορθώθηκε
– Οι βάρδιες επηρεάζουν τον επαναυπολογισμό παραστατικών. Διορθώθηκε
– Δεκαδικά στη διαθεσιμότητα,από ρυθμίσεις στην επιλογή προϊόντος στις γραμμές παραστατικού.
– Στις γραμμές όταν βάζεις κωδικό και μετά τον αλλάξεις με ανύπαρκτο παραμένει επιλεγμένο το προηγούμενο είδος.Διορθώθηκε
– Όταν επιλέγουμε ποσότητα από συγκεκριμένη παρτίδα και μετά πατήσουμε enter στη τιμή γραμμής τότε σπάει η παρτίδα. Διορθώθηκε
– Όταν διαγράφεται παραστατικό χαλάει η διαθεσιμότητα. Διορθώθηκε