Αποθήκη
– Πολλαπλά EPL barcode

Πωλήσεις

– Η ταξινόμηση γραμμών γίνεται και με ποσότητα.
– Δέχεται σειριακό bacode και δεν είναι απαραίτητο να επιλέγεται το πεδίο κωδικού.
– Στα συνδυασμένα δεν βάζει αντίστοιχο ΦΠΑ. Διορθώθηκε
– Βάρος από e-shop
– Ο αποστολέας στα courier είναι λάθος. Διορθώθηκε
– Στις γραμμές όταν είναι κλειδωμένες δεν ανοίγουν τα παραστατικά είδους πελάτη. Διορθώθηκε
– Αλλάζουν οι τιμές παραστατικού όταν πατιόνται οι γραμμές του

Ραντεβού
– Δεν παράγονται τα τιμολόγια αυτόματα κάποιες στιγμές. Μπήκε στις ρυθμίσεις επιλογή ώρας.

Ρυθμίσεις
– Τα ταμεία εξαφανίζονται όταν σειρά -1. Διορθώθηκε

Γενικά
– Scroll στα dropdown
– Μεταβλητοί κανόνες στην εισαγωγή αρχείων excel και κειμένου.
– Στην εισαγωγή από excel ή κείμενο προεπιλογή πεδίων
– Στα email που δεν είναι html τώρα η αλλαγή γραμμής λειτουργεί