Πελάτες
– Στην επικόλληση στις αναζητήσεις από excel τώρα φέρνει τις γραμμές χωρισμένες με κενό

Αποθήκη
– Στην επικόλληση στις αναζητήσεις από excel τώρα φέρνει τις γραμμές χωρισμένες με κενό
– Στη λίστα παραστατικών είδους ο αριθμός παραστατικών είναι λάθος. Διορθώθηκε
– Όταν επιστροφή από είδος η κατηγορία/υποκατηγορία είναι λάθος. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Μετα το insert όταν παμε να προσθέσουμε προϊόν και αναζητούμε κολλάει. Διορθώθηκε
– Η εισαγωγή γραμμών σε παραστατικό δεν πρέπει να λειτουργεί όταν είναι κλειδωμένο παλαιό παραστατικό. Διορθώθηκε
– Τιμή αγοράς στη προσφορά
– Όταν πιστωτικό δεν περνάει τιμή αγοράς

Συγχρονισμός
– Τώρα εξαιρούνται επιλεγμένα πεδία αποθήκης και πελατών από το συγχρονισμό