Στην Emdi μπορούμε πολύ εύκολα να διαχειριστούμε και επιταγές.

Θα πρέπει να υπάρχουν τα παραστατικά Απόδειξη είσπραξης επιταγή (με κίνηση είσπραξη) και απόδειξη πληρωμής επιταγή(με κίνηση πληρωμή).

Αφού καταχωρήσουμε μια απόδειξη είσπραξης επιταγή μπορούμε να την μεταβιβάσουμε σε έναν πελάτη χρησιμοποιώντας την αντιγραφή του παραστατικού και μετατρέποντας την ουσιαστικά σε απόδειξη πληρωμής επιταγή.Ετσι δημιουργείτε στο νέο παραστατικό,στο πεδίο σχετικό παραστατικό το είδος του παραστατικού και ο αριθμός που το κάναμε αντιγραφή.

Επίσης υπάρχει αναφορά με την οποία μπορώ να δω όλες τις κινήσεις των επιταγών μου.Η αναφορά είναι η 03.Λίστα Επιταγών.