Πρώτα προσθέτουμε τα αντίστοιχα μηδενικά ΦΠΑ. Ο κωδικός γραμμής δεν έχει σημασία.

Ρυθμίζουμε στην αντιστοίχιση μεταβλητών

Ανοίγουμε τις πωλήσεις και προσθέτουμε στις γραμμές του παραστατικού μας (τιμολόγιο) τις παρακρατήσεις με τη σειρά που προβλέπεται. Αν θέλουμε να παράγονται αυτόματα ακολουθούμε τη βοήθεια εδώ.

Κράτηση, παρακράτηση

Η υποκείμενη αξία στη περίπτωση αυτή αναπαράγεται αυτόματα από την EMDI, με σειρά. Η πρώτη γραμμή κρατήσεων, παρακρατήσεων, φόρων έχει ως υποκείμενη αξία το σύνολο όλων των γραμμών ενώ η δεύτερη γραμμή, έχει το σύνολο όλων των γραμμών μείον την αξία της προηγούμενης κράτησης, παρακράτησης, φόρου.

Στο myDATA εμφανίζεται αναλυτικά