Η EMDI συνδέεται με το Shopify ώστε να διευκολύνει κυρίως την οργάνωση της αποθήκης της επιχείρησής σου.

Διαδικασία

Όταν πατάμε insert στις πωλήσεις, στη λίστα παραγγελιών φαίνονται μόνο αυτές που η κατάστασή τους είναι unfulfilled.

Όταν γίνεται πώληση αποστέλλεται στο Shopify η κατάσταση fulfilled.

Ρυθμίσεις για τη σύνδεση με Shopify

Παραστατικά που αποστέλλουν μόνο διαθεσιμότητα: Εδώ βάζουμε τον αριθμό γραμμής των παραστατικών που κατά την έκδοσή τους ενημερώνουν το Shopify μόνο για τη νέα διαθεσιμότητα και όχι για τη κατάσταση της παραγγελίας. Επίσης σε αυτή τη περίπτωση, στις σημειώσεις της παραγγελίας μπαίνει η λέξη open ώστε να ξέρουμε ότι έχει γίνει κάποια κίνηση.

Παραστατικά ακύρωσης: Βάζουμε τον αριθμό γραμμής παραστατικών που χρησιμοποιούμε για να ακυρώσουμε τη παραγγελία ή το τιμολόγιο. Σε αυτή τη περίπτωση η παραγγελία στο Shopify  ακυρώνεται και γίνεται void.

* Για την δημιουργία του token απαιτείται η εγκατάσταση private app (Apps –> Manage private apps (σύνδεσμος κάτω από τις εφαρμογές του store)