Πρώτα από όλα εγκαθιστούμε τη λειτουργία επιλέγοντάς τη

Οι ρυθμίσεις είναι οι παρακάτω:

Orders document ID              Ο κωδικός γραμμής του παραστατικού που θα αποθηκεύονται οι παραγγελίες του eshop
Customers type ID                 Ο κωδικός γραμμής της σχέσης πελάτη
COD product ID                     Κωδικός του είδους που αντιπροσωπεύει το κόστος τρόπου αποστολής – shipping_cost
Discount product ID             Κωδικός του είδους που αντιπροσωπεύει μια έκπτωση – coupon
Price fix product ID               Κωδικός του είδους που αντιπροσωπεύει μια έκπτωση – discount
Packing product ID               Κωδικός του είδους που αντιπροσωπεύει το κόστος συσκευασίας – package_cost
Default main category ID     Ο κωδικός γραμμής της υποκατηγορίας που θα αποθηκεύονται τα είδη του eshop

Οι παραγγελίες μπορούν να περνάνε αυτόματα από το eshop ανά ορισμένο χρονικό διάστημα, σε λεπτά. Ορίζεται δίπλα από το κουμπί Sync docs.
Επίσης και τα προϊόντα μπορούν να περνάνε αυτόματα από το eshop ανά ορισμένο χρονικό διάστημα, σε λεπτά. Ορίζεται δίπλα από το κουμπί Sync products.

Τα SQL queries που εκτελούνται είναι 3 και βρίσκονται στο φάκελο reports.

sync_connect_products.sql – Τα είδη

id                    varchar
supplierid     varchar
price              float
vat                  float
category        varchar
name             varchar
notes             varchar
:lastupdate   Η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης

sync_connect_orders.sql – Οι παραγγελίες

id                                    varchar
date                               varchar
package_cost              varchar
coupon_title               varchar
coupon                         varchar
discount                       varchar
shipping_method      varchar
shipping_cost             varchar
payment_method      varchar
payment_cost             varchar
notes                             varchar
Στοιχεία τιμολόγησης:
firstname                     varchar
lastname                      varchar
phone                           varchar
mobile                          varchar
email                            varchar
company                      varchar
occupation                   varchar
email                             varchar
company                      varchar
occupation                  varchar
vat                                 varchar
taxoffice                       varchar
address                        varchar
city                                varchar
zip                                 varchar
Στοιχεία αποστολής:
recipient_firstname  varchar
recipient_lastname   varchar
recipient_phone        varchar
recipient_mobile       varchar
recipient_email         varchar
recipient_company   varchar
recipient_address     varchar
recipient_city             varchar
recipient_zip               varchar
recipient_area             varchar
recipient_floor           varchar
:lastupdate   Η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης

sync_connect_orderlines.sql – Οι γραμμές των παραγγελιών

pid                   varchar
description     varchar
quantity          float
price                float
vat                    float
:orderid           Ο αριθμός παραγγελίας από την EMDI