Για να ρυθμίσω έναν  θερμικό εκτυπωτή στο να τυπώνει στα ελληνικά πρέπει στις ρυθμίσεις της εφαρμογής στο κινητό να μην έχω τσεκαρισμένο την επιλογή OEM και την κωδικοποίηση στο 1253.Στο utilities του εκτυπωτή θα πρέπει να έχω θέσει την κωδικοποίηση στο PC928.