Ελέγχουμε το διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο στο διαχειριστικό του Issabel

Συνδεόμαστε με filezilla στο τηλεφωνικό μας κέντρο μέσω sftp

και ορίζουμε ως προκαθορισμένο φάκελο τον

Μόλις γίνει η σύνδεση βλέπουμε τους φακέλους που περιλαμβάνουν τις ηχογραφημένες κλήσεις

Μπορούμε να αντιγράψουμε στο δικό μας υπολογιστή και να τις διαγράψουμε ώστε να απελευθερώσουμε χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο.