Η SBZ πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Η SBZ ΙΚΕ είναι πιστοποιημένος πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από την ΑΑΔΕ με αριθμό αδείας ΥΠΑΗΕΣ: 2023_05_113SBZ IKE_001_EMDI_V1_18052023.

Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει με ευθύνη του την διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ, των προς έκδοση ψηφιακών παραστατικών, για να λάβουν την απαραίτητη σήμανση ΜΑΡΚ (Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης).

Τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας τιμολόγησης. Δημιουργεί τα παραστατικά σας σε ηλεκτρονική μορφή και τα αποστέλει στην πλατφόρμα myData. Έτσι τα αρχεία αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκτυπωθούν σε χαρτί.

  • Αυτόματη διαβίβαση και αυθεντικοποίηση από την ΑΑΔΕ.
  • Εκδίδεις το παραστατικό και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Η γνησιότητα προέλευσης των παραστατικών εξασφαλίζεται απο την real-time σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε.
  • Δεν απαιτείται καμία τεχνολογική αναβάθμιση της επιχείρησής σας ούτε κόστος εγκατάστασης.
  • Αποστολή του παραστατικού με την αποστολή ενός e-mail άμεσα και με ασφάλεια.

Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Για να επωφεληθεί η επιχείρησή σου από τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται, θα πρέπει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά την υπηρεσία μας για την έκδοση όλων των παραστατικών εσόδων της. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 71ΣΤ του Νόμου 4172/2013.

Φορολογία

Περιορίζεται κατά δύο έτη ή ένα έτος – από πέντε σε τρία για τον εκδότη και σε τέσσερα για τον λήπτη – η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Αγορά Εξοπλισμού

Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Δαπανή Χρήσης

Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Αιτήματα Επιστροφής Φόρου

Ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Η EMDI εκδίδει αποδείξεις λιανικής χωρίς ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό

Το κάθε νόμιμο παραστατικό λιανικής που εκδίδεται κοστίζει από  0,10 το ένα. Αναλυτικά οι τιμές:Μονάδες

Παραστατικά χονδρικής
Χρέωση 1 μονάδα

Παραστατικά λιανικής
Χρέωση μισή μονάδα

API 100

 20,00

100

100
 0,20 ανά
παραστατικό

200
 0,10 ανά
παραστατικό

API 500

 80,00

500

500
 0,16 ανά
παραστατικό

1000
 0,08 ανά
παραστατικό

API 1000

 140,00

1000

1000
 0,14 ανά
παραστατικό

2000
 0,07 ανά
παραστατικό

API 2500

 300,00

2500

2500
 0,12 ανά
παραστατικό

5000
 0,06 ανά
παραστατικό

API 5000

 525,00

5000

5000
 0,11 ανά
παραστατικό

10000
 0,05 ανά
παραστατικό

 

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ - Τιμολογιακή πολιτική - Άδεια χρήσης