Πρώτα από όλα συνδέουμε τη συσκευή στο τοπικό δίκτυο με τη θύρα WAN.

Σύνδεουμε αρχικά ένα αναλογικό τηλέφωνο στη 1η θύρα του Grandstream και πατάμε ***. Μετά πληκτρολογούμε 12 ώστε να ακούσουμε αν είναι ενεργοποιημένη η πρόσβαση μέσω webbrowser.
Αν δεν είναι πατάμε 9 για να ενεργοποιήσουμε.

Ξανακαλούμε *** και πληκτρολογούμε 02 για να ακούσουμε σε ποια IP βρίσκεται.

Περισσότερες οδηγίες στο manual της Grandstream.

Πληκτρολογούμε την IP στο web browser και κάνουμε login με όνομα χρήστη admin και κωδικό admin.

Στο PROFILE 1 ρυθμίζουμε το server. Αν είναι σε άλλη θύρα γράφουμε την IP:θύρα για παράδειγμα: 0.0.0.0:1234

Στο FXS PORTS ρυθμίζουμε τις συσκευές

Κάνουμε update->apply και στο STATUS ελέγχουμε το αποτέλεσμα

Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα δες και εδώ.