Αν θέλουμε σε μια σελίδα excel να βρούμε τις διπλότυπες εγγραφές ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα.

Επιλέγουμε την στήλη που θέλουμε να κάνουμε τον έλεγχο.Από το μενού κεντρικών επιλογών , επιλέγουμε το Format –> Conditional –> Condition

 

Στο μενού που θα ανοίξει επιλέγω Cell value και στο δίπλα κουτάκι  is duplicate .Στο apply style επιλέγω Error και τέλος OK.

 

Όλες οι διπλές εγγραφές θα κοκκινίσουν .