Παρακάτω επισυνάπτονται φωτογραφίες για τις ρυθμίσεις της συσκευής με το τηλεφωνικό κέντρο.

 

 

Στο domain και Διεύθυνση Proxy server βάζω την ip του τηλεφωνικού και την θύρα (χωρίζω με 🙂

Θύρα proxy server βάζω την θύρα μόνο

Registration Server μόνο την ip του τηλεφωνικού κέντρου.

 

Χρόνος ανανέωσης εγγραφής να είναι 20 δεύτερα.

Λειτουργία Outbound proxy Πάντα

Στο πεδίο Διεύθυνση  Outbound Server την ip του τηλεφωνικού και στο από κάτω την θύρα

Τέλος για να μπορεί να καλέσει η συσκευή θα πρέπει στις ρυθμίσεις Τηλεφωνία -> Αντιστοίχηση αριθμού -> Σύνδεση για εξερχόμενες βάζω το extension του τηλεφωνικού που έχω φτιάξει.

 

Οι παρακάτω οδηγίες αντιστοιχούν για την Gigaset N510, συμπληρώνοντας, κατά αντιστοιχία με τις παραπάνω οδηγίες, τις παραμέτρους (ip, port κλπ.) του τηλεφωνικού κέντρου:

https://my.gradwell.com/s/article/how-to-configure-the-gigaset-range-of-ip-phones#Registering