Η εταιρεία μας προσφέρει τη δυνατότητα να υποστηρίξει από απόσταση μέσω απομακρυσμένης διαχείρισης, όλους τους πελάτες που έχουν την ανάγκη επέμβασης στον υπολογιστή τους.

Για να μπορέσουμε να σε εξυπηρετήσουμε μέσω απομακρυσμένης υποστήριξης, θα πρέπει να κατεβάσεις και να εκτελέσεις στον υπολογιστή σου το λογισμικό μας πατώντας το σωσίβιο:

help
Τέλος πάρε μας τηλέφωνο στο 2118002930 και πες μας το ID που εμφανίζεται πάνω αριστερά.