Ανακοινώθηκε η μετάθεση για την 1η Ιανουαρίου 2014 της προθεσμίας αναβάθμισης του λογισμικού των μηχανισμών ΕΑΦΔΣΣ για την αποστολή των φορολογικών στοιχείων στην ΓΓΠΣ που είχε ορισθεί, βάσει της ΠΟΛ. 1221, για την 1η Μαΐου 2013.

Παραθέτουμε την ΠΟΛ. 1076 βάσει της οποίας επανακαθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων της ΠΟΛ.1221.

Η SBZ Systems έχει ήδη αναβαθμίσει την εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης EMDI και παρακολουθεί τις εξελίξεις της νομοθεσίας ώστε έγκαιρα να προβεί στην αναβάθμιση των προγραμμάτων στα τερματικά όλων των πελατών και συνεργατών της.