Αναβάθμιση σύνδεσης EMDI με Shopify στο API 2020-01.

Αναβαθμίστηκε η σύνδεση της EMDI Εμπορικής Διαχείρισης με το νέο API 2020-01 του Shopify.