Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της γέφυρας, που ενώνει την EMDI Εμπορική Διαχείριση με το λογισμικό της turnaround courier

Συγκεκριμένα, τώρα υπάρχει η δυνατότητα το εμπορικό πρόγραμμα EMDI να συνεργάζεται πλήρως και αποτελεσματικά με τo λογισμικό παραγωγής voucher της turnaround courier στέλνοντας αυτόματα τα vouchers προς εκτύπωση στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Η διαδικασία αποστολής vouchers απλοποιείται με τον πιο εύκολο τρόπο, αφού εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό από την EMDI Εμπορική Διαχείριση (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής κτλ), ΑΥΤΟΜΑΤΑ εκδίδεται και το αντίστοιχο συνοδευτικό voucher το οποίο αποστέλλεται έτοιμο στο πρόγραμμα της turnaround courier

 

Για να γίνει η σύνδεση με την courier θα πρέπει αρχικά να υπάρχει στο courier.ini της EMDI η παρακάτω γραμμή .

turnaround=https://www.sbzsystems.com/apps/emdi/courier.php?action=printturnaround&voucher=#voucherno

Στις ρυθμίσεις στο τρόπο αποστολής θα πρέπει να βάλω τους κωδικούς όπως στη παρακάτω photo (είναι οι test κωδικοί)

 

Στην τιμολόγηση  διαλέγω   τον τρόπο αποστολής να είναι Turnaround  , βάζω βάρος στα προϊόντα  και πατάω για εκτύπωση voucher.