Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων, φέρνει ο νέος γενικός κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να δίνει τον έλεγχο στους πολίτες για τη διαχείριση αυτών και αφορά όλες τις εταιρίες που διατηρούν και επεξεργάζονται δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία που συνδέεται με ένα φυσικό πρόσωπο έμμεσα ή άμεσα.

Ένα παράδειγμα προσωπικών δεδομένων:
– Το ονοματεπώνυμο
– Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
– Διεύθυνση IP (τοποθεσίας βάσει IP)

Ένα παράδειγμα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας:
– Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις
– Η φυλετική καταγωγή
– Τα πολιτικά φρονήματα

Παράδειγμα συστημάτων που αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα:
– Λογισμικό e-mail (Gmail, Outlook κλπ.)
– Social media (Facebook, Twitter κλπ.)
– Συστήματα διαφημίσεων (Google Adsense, Google analytics, Bing ads κλπ.)
– Λογισμικό επιχειρήσεων (Εμπορικές εφαρμογές, πελατολόγια κλπ.)

Ωστόσο επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε οργανισμούς που συλλέγουν, διαχειρίζονται ή αναλύουν τέτοιου είδους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εκτός της ΕΕ.
Η μη συμμόρφωση προβλέπει πρόστιμα που μπορεί να φθάσουν στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το κανονισμό.