Η νέα έκδοση EMDI 11 με περισσότερες δυνατότητες και ακόμα μεγαλύτερη συνδεσιμότητα.

Έχει δοθεί προτεραιότητα στην απλοποίηση της σύνδεσης με το myDATA.

Με ανανεωμένο και φιλικότερο περιβάλλον για την έκδοση και διαχείριση του πελατολογίου, της αποθήκης και έκδοσης παραστατικών.