Με χαρά ανακοινώνουμε, πως το εμπορικό μας πρόγραμμα EMDI Εμπορική Διαχείριση έλαβε επίσημη πιστοποίηση από την εταιρία DataTEC για συμβατότητα με τον φορολογικό μηχανισμό DataSIGN PLUS.

Αρ. Πρωτοκόλλου Πιστοποίησης:
DataSIGN PLUS 1081444/5-6-19