Με χαρά ανακοινώνουμε, πως το εμπορικό μας πρόγραμμα EMDI Εμπορική Διαχείριση έλαβε επίσημη πιστοποίηση από την εταιρία ICS για συμβατότητα με τον νέο φορολογικό μηχανισμό Algobox Net II.

Αρ. Πρωτοκόλλου Πιστοποίησης: 1015550 / 1-2-19