Η EMDI υποστηρίζει το νέο πρόγραμμα εισροών εκροών B.I.B Fuel!

Η οποία πραγματοποιεί την κεντρική διαχείριση του συστήματος και παράλληλα αποτελεί το υποσύστημα Εκροών (αντλίες). Έχει δυνατότητα σύνδεσης με την πλειοψηφία των τύπων αντλιών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, είτε απευθείας (αντλίες Prime), είτε μέσω της κάρτας επικοινωνίας BB7 (παραγωγής μας), είτε μέσω controller “Enabler”.