Η EMDI υποστηρίζει την παραγωγή αρχείων e.txt.

Αναλυτική βοήθεια για τη ρύθμιση της EMDI για να παραχθεί από λογισμικό τύπου Α το αρχείο e θα βρεις εδώ.