Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. δημιούργησε έναν οδηγό για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν με τον νέο Γενικό Κανονισμό.
Επίσης περιγράφει και τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, τα οποία απορρέουν από τον νέο Κανονισμό και τα οποία είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί.

 

Κατεβάστε τον εδώ