Αναβάθμιση εμπορικού προγράμματος EMDI Εμπορική Διαχείριση για υποστήριξη QR Code

Η SBZ Systems ενημερώνει πως η νέα έκδοση της EMDI Εμπορικής Διαχείρισης είναι έτοιμη να υποστηρίξει το νέο προαπαιτούμενο εκτύπωσης QR Code στις αποδείξεις λιανικής.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες και προδιαγραφές της ΑΑΔΕ, ΠΟΛ  Α.1024 / 06/02/2020, εισάγεται πλέον ένα νέο στοιχείο στις αποδείξεις λιανικής.
Πρόκειται για το QR Code, με το οποίο θα ελέγχεται, μέσω διαδικτύου, η εγκυρότητα ή μη μιας απόδειξης.

Στη νέα έκδοση της EMDI 9, το QR Code πλέον τυπώνεται αυτόματα στις αποδείξεις λιανικής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που θέτει η Κοινή Απόφαση που υπεγράφη από τον Υφυπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις 12 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η καταληκτική ημερομηνία προσθήκης του QR Code στις αποδείξεις λιανικής είναι η 31η Ιουλίου 2020, μετά την οποία η έκδοση αποδείξεων λιανικής χωρίς τις νέες προδιαγραφές θα συνιστά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Για όλους τους υπάρχοντες πελάτες μας που έχουν ενεργή άδεια του εμπορικού προγράμματος EMDI Εμπορική Διαχείριση και που βρίσκονται εντός του ετήσιου πακέτου υποστήριξής τους, το κόστος αναβάθμισης στη νέα έκδοση της EMDI 9 με υποστήριξη QR Code για τις αποδείξεις λιανικής καθώς και αναβάθμιση της υπάρχουσας φόρμας εκτύπωσής τους, είναι
40 ευρώ προ Φ.Π.Α.


Αναβάθμιση φορολογικών μηχανισμών RBS & ICS

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν σε ισχύ από την ΑΑΔΕ, είναι απαραίτητη η αναβάθμιση όλων των υπαρχόντων φορολογικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για την έκδοση παραστατικών από τις επιχειρήσεις.

Για τους πελάτες της με φορολογικούς μηχανισμούς των εταιριών RBS & ICS, η SBZ Systems αναλαμβάνει την αναβάθμιση τόσο του hardware του φορολογικού μηχανισμού όσο και του driver που απαιτείται για τη διασύνδεση του φορολογικού μηχανισμού με την ΑΑΔΕ.

Η υποχρεωτική αναβάθμιση αφορά σε φορολογικούς μηχανισμούς που έχουν ενεργοποιηθεί εώς και την 1η Ιουλίου 2020
Το κόστος αναβάθμισης του hardware του φορολογικού μηχανισμού και του συνοδευτικού απαραίτητου driver είναι 100 ευρώ προ Φ.Π.Α.

Οι φορολογικοί μηχανισμοί οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί μετά την 1η Ιουλίου 2020 έχουν ήδη εγκατεστημένη τη νεότερη έκδοση hardware. Οι κάτοχοί τους θα πρέπει όμως να επικοινωνήσουν με την εταιρία μας, ώστε να γίνει δωρεάν αναβάθμιση και στον απαραίτητο συνοδευτικό driver για την υποστήριξη της νέας πλατφόρμας.

Η εταιρία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, σύμφωνα με τις ανωτέρω νέες προδιαγραφές