Η EMDI Εμπορική Διαχείριση συνδέεται άψογα με τους εκτυπωτές barcode DT2x, DT4x, G300, G330, G500, G530  της Godex και υποστηρίζει απευθείας εκτύπωση barcode σε αυτούς με φόρμα που σχεδιάζεται εύκολα από το ίδιο τους το πρόγραμμα και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο GEPL.