Η EMDI Εμπορική Διαχείριση συνδέεται άψογα με τους εκτυπωτές barcode DT2x, DT4x, G300, G330, G500, G530  της Godex και υποστηρίζει απευθείας εκτύπωση barcode σε αυτούς με φόρμα που σχεδιάζεται εύκολα από το ίδιο τους το πρόγραμμα και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο GEPL.

 

Για να δημιουργήσουμε καρτελάκι, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα GoLabel. Οι βασικές ρυθμίσεις που χρειάζονται είναι οι εξής:

Για ρύθμιση γραμματοσειρών καθώς και των Ελληνικών:

Για calibration:

 

Παρακάτω θα βρείτε ένα δείγμα κώδικα GEPL, τον οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει η φόρμα prn (πχ label.prn):

^Q15,3
^W30
^H8
^P1
^S3
^AD
^C1
^R0
~Q+0
^O0
^D0
^E12
~R255
^XSET,ROTATION,0
^L
Dy2-me-dd
Th:m:s
BE,7,38,2,2,28,0,1,#CU1
ATA,13,4,17,17,0,0,A,0,#DES
ATB,132,99,17,17,0,0E,B,0,Λ.Τ. #PP3
ATA,13,20,17,17,0,0,A,0,#DE2
E

 

Τέλος για να ρυθμίσουμε την φόρμα καθώς και τον εκτυπωτή στην EMDI, πάμε Ρυθμίσεις –> Αποθήκη –> EPL Barcode