Η EMDI – εμπορική διαχείριση πλέον χρησιμοποιεί τους χάρτες και από το  HERE WeGo.

Το δωρεάν πακέτο δίνει 250000 κινήσεις το μήνα. Δημιούργησε ένα νέο λογαριασμό εδώ.