Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατασκευή της γέφυρας, που ενώνει την EMDI Εμπορική Διαχείριση με με τις ζυγαριές της Elzab.Αναλυτικά η EMDI μπορεί να συνδεθεί με τα μοντέλα Elzab prima (Grey και light),Elzab Saturn 2 και Elzab Vega 2.