Σύνδεση με hosthub

Η EMDI Εμπορική Διαχείριση τώρα υποστηρίζει και το hosthub, μέσω της νέας γέφυρας διασύνδεσής!

Η EMDI επικοινωνεί με το hosthub και λαμβάνει  δεδομένα πελατών και των κρατήσεων τους καθώς και των τιμών με επιπλέον περιγραφή των καταλυμάτων,  με άμεσο αποτέλεσμα την καταχώρηση των παραστατικών στην EMDI.