Όταν θέλουμε να μηδενίσουμε την διαθεσιμότητα μαζικά σε όλα τα προϊόντα μας πάμε στις αγορές πωλήσεις και εκδίδουμε ένα παραστατικό απογράφης (προσοχή να κάνει εξαγωγή προϊόντων).

 

Στις ρυθμίσεις πάμε απογραφή και υπόλοιπα βάζουμε τον κωδικό παραστατικού της απογραφής και έναρξη.

Στο μήνυμα που βγάζει πατάμε ΟΧΙ.

Στην περιγραφή πατάμε στις τελίτσες μας πετάει στην αποθήκη και επιλέγουμε όλα τα προϊόντα(Ctrl+A).

Στο μήνυμα που θα μας πετάξει πατάμε ναι και μετά καταχώρηση.