Πρώτα από όλα ρυθμίζουμε το πρόσθετο τρόπο πληρωμής

Στη συνέχεια ορίζουμε το λεκτικό που αποστέλλεται στο λογισμικό σύνδεσης τερματικών.

Κατεβάζουμε το αρχείο https://www.sbzsystems.com/download/EftPosBridgeSetup.msi και το εγκαθιστούμε. Πρέπει να εκτελείται αυτόματα κατά την εκκίνηση των windows.

 

Οι ρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε είναι:

  1. Το πρόγραμμα σύνδεσης με τα τερματικά καρτών πρέπει να βρίσκεται σε κάθε θέση εργασίας που χρησιμοποιεί τα τερματικά
  2. Ορισμός της θύρας 9000 για σύνδεση με την EMDI
  3. Ο διαχωριστής δεκαδικών να είναι ίδιος με της EMDI
  4. Ανοιγμα των εισερχομένων της θύρας στο firewall που τρέχει το πρόγραμμα σύνδεσης με τα τερματικά καρτών
  5. Στη λέξη κλειδί βάζουμε αυτή που είχαμε ορίσει στο όνομα πηγής στις ρυθμίσεις της EMDI
  6. Την IP του τερματικού
  7. Τη πόρτα του τερματικού
  8. Το τύπο τερματικού

 

Όταν θέλουμε να εξοφλήσουμε ένα παραστατικό στην EMDI, με κάρτα πατάμε το αντίστοιχο κουμπί.