Βελτιώθηκε ο χειρισμός από το πληκτρολόγιο.
Προστέθηκε στις «ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ» η δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας και το σύνολό τους.
Πλήρης λειτουργία σε δικτυακό περιβάλλον. Ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες με άμεση ενημέρωση.