Προσθήκη txt βοηθητικών φορμών για εκτύπωση βιβλίου σε πραγματικό χρόνο.
Δεν δημιουργείται πια κενή καταχώρηση κατά την ενοικίαση.
Επίσης διορθωθηκε ο έλεγχος κατά την επιστροφή ταινιών κι έτσι δε βγαίνει άσκοπα πιά το μύνημα ότι “δεν έχει ενοικιασθεί η ταινία”