Προσθήκη επιλογής «Χωρίς χρέωση» κατά την ενοικίαση στην περίπτωση προπληρωμής.
Βελτίωση υπολογισμού υπολοίπων πελατών και καταχώρησης πελάτη.
Μικρές αλλαγές στην «Ανάλυση ταινιών/πελατών».
Η «Προείσπραξη» είναι ήδη επιλεγμενη κατά την εγκατάσταση.