Προσθήκη επιλογής “Χωρίς χρέωση” κατά την ενοικίαση στην περίπτωση προπληρωμής.
Βελτίωση υπολογισμού υπολοίπων πελατών και καταχώρησης πελάτη.
Μικρές αλλαγές στην “Ανάλυση ταινιών/πελατών”.
Η “Προείσπραξη” είναι ήδη επιλεγμενη κατά την εγκατάσταση.