Λειτουργία scroller στη λίστα πελατών και υλικού.
Εκτύπωση barcode.
Ταξινόμηση στο πελατολόγιο με βάση καθυστέρηση και αστυνομικό τμήμα.
Διόρθωση υπολοίπων.
Προσαρμογή στα Vista.