Διόρθωση τρόπου υπολογισμού κόστους ταινίας ανά πελάτη.