Επαναφορά τρόπου υπολογισμού κόστους ταινίας ανά πελάτη.
Προεπιλογή κίνησης κατά την ενοικίαση, επιστροφή.
Διόρθωση αποθήκευσης παραθύρου στατιστικών.
Με το άνοιγμα «ενοικιάσεων» τώρα πάει «Ενοικιάσεις/Επιστροφές»