Επαναφορά τρόπου υπολογισμού κόστους ταινίας ανά πελάτη.
Προεπιλογή κίνησης κατά την ενοικίαση, επιστροφή.
Διόρθωση αποθήκευσης παραθύρου στατιστικών.
Με το άνοιγμα “ενοικιάσεων” τώρα πάει “Ενοικιάσεις/Επιστροφές”