Διορθώσεις όσο αφορά την αρίθμηση των ταινιών και πελατών