Διορθώσεις σχετικά με τα δικαιώματα των χρηστών στις ενοικιάσεις και της ημερομηνίας κατά την επιλογή υλικού.