Προσθήκη manifest στο σύστημα εγκατάστασης για Vista.